Overige elmex producten:

Onze eet- en drinkgewoonten zijn de laatste jaren sterk veranderd. Veel vaker worden tussendoortjes genuttigd. Deze veranderingen in ons consumptiepatroon hebben versterkte invloed op ons gebit. Bescherm je jezelf nog wel goed genoeg tegen cariës?

Cariës ontstaat in 3 fasen:

Fase 1: Plaque
  • Een zacht, kleverig laagje nestelt zich op uw tanden
  • Iedere keer als u iets eet of drinkt blijven er restjes op tanden en kiezen achter. Een voedingsbron voor bacteriën
  • Plaquebacteriën voeden zich met deze restjes en zetten suikers en koolhydraten uit voedingsmiddelen om in zuren
Fase 2: Beginnend gaatje
  • Deze zuren tasten het tandglazuur aan: demineraliseren
  • Tijdens dit proces ontstaan geleidelijk poreuze plekjes: beginnende gaatjes
Fase 3: Gaatje
  • Te veel eet- en drinkmomenten per dag (en dus het continue voeden van plaquebacteriën) resulteert in te veel zuuraanvallen
  • Uw gebit kan hierdoor onvoldoende herstellen en een gaatje kan zo sneller ontstaan
  • Een professionele behandeling is dan nodig

Hoe bescherm je jezelf tegen cariës?